North Sea Screen Partner (NSSP)

Baserat på en australiensisk modell och med ca. 53 miljoner SEK i budget, kommer North Sea Screen Partner (NSSP) projektet förbättra utvecklingen av regionens befintliga kluster inom film, TV och medieområdet inom både industri och utbildning samt locka investeringar till länderna kring Nordsjön. Det transnationella samarbetet styrs från Skottland Dundee City Council och har totalt 13 partners i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien / Skottland Nederländerna och Belgien.

Projektet håller på tills 2012 i mars med eventuell förlängning med ett år.

Syftet med NSSP projektet är att utnyttja den enorma potential som filmindustrin har genom att främja innovation och tillväxt i Nordsjöns olika länder och öka regionens konkurrenskraft i den globala sammanhang.

Projektet är uppdelat i fyra arbetspaket med olika fokusområden och olika deltagande parter som träffas genom konferenser, seminarier, master classes, konferenssamtal, databaser, web-baserad kommunikation och utbyte av lärare och elever.

Fokus på fyra arbetsområden

W1. ”Business Development Platform ": Utveckling av en plattform för att stärka nätverket i Nordsjöregionen.
W2. "Cluster kartläggning för att attrahera investeringar": Kartlägga befintliga film nätverk i Nordsjöregionen och främja dem gemensamt internationellt.
W3. ”Kunskaps och färdighets centra ": Samordning och utbyte mellan utbildningar, skapa Web-databas för att informera om tjänster som erbjuds till både studenter och näringsliv, utbyte av erfarenheter
W4. "Produktion och distribution teknik: inrättande av ett forskningscenter för film och visuella medier

Våra samarbetspartners

De 13 partners är: FilmFyn A / S, Tietgen Business College, Filmby Aarhus, Roskilde universitet, Screen South, TayScreen, Universitetet i Dundee, Dundee College Dundee City Council, Nordmedia Fonds GmbH, Bergen Mediaby, the Arts i Bergen (KHIB / Bergen National Academy of Arts) och Västra Götalandsregionen.

Du kan läsa mer om Noth Sea Screen Partner projektet

 

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m