RECEP/ENELC

Logo RECEP ENELCEuropean Network of Local and Regional Authorities for the Implementation of the European Landscape Convention (RECEP/ENELC)

 är en Europeisk medlemsorganisation för regioner som arbetar med den europiska landskapskonventionen. Det handlar om planering, medbestämmande, bevarande och utveckling av alla sorters landskap på landet och i städer. Västra Götalandsregionen medlem sedan 2008.

Kontaktperson: Tomas Olsson på kultursekretariatet 

Hemsida: www.recep-enelc.net 

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m