Social design och smarta textilier

Att arbeta med design är också att arbeta med samhällsfrågor. Vid Srishti School of Design and Technology i Bangalore lägger man stor vikt vid att låta den samhälleliga kontexten bestämma innehållet i design. I maj och juni gästades regionen av Arvind Lodaya från Srishti, som under två månader knöt kontakter med Göteborgs universitet. Under samma tid befann sig Ramnath Narayanswami, professor i Business and Design på Indian Institute of Management i Bangalore, och tankarna om gemensamt kunskapsutbyte tog form. I februari 2011 presenteras en gemensam konferens i Bangalore på temat hsocial designh.

Vid Textilhögskolan i Borås har man under flera år framgångsrikt forskat kring teknik och innovation i ämnet smarta textilier. Under 2011 kommer Mili Tharakan från Srishti att vara gästforskare vid Textilhögskolan för att vidareutveckla forskningsprogrammet tillsammans med Linda Worbin, forskare i smarta textilier. I samarbetet mellan Göteborgs universitet och IIM ingår även en diskussion kring nya affärsmodeller för de kreativa näringarna.

Samarbetsparter:

Alternative Law Forum, Bangalore
Chalmers tekniska högskola
Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet
Indian Institute of Management, Bangalore
Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet
Srishti School of Design and Technology, Bangalore
Textilhögskolan, Borås 

Kontakt

Ylva Gustafsson
 
Tel: 0522-67 08 08, 070-974 71 22

Rolf Malm (Internationell samordnare)
 
Tel: 0521-27 51 85

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5uituH%vozmoqwv5{mzwtn5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m