Europeiska Unionen (EU)

Kulturnämndens internationella arbete syftar till att hämta hem kunskap och stimulera till utbyte över lands- och kulturgränser. Och det handlar i lika hög grad om att vara en del av en helhet. Vi ska vara med och påverka Europas utveckling.

Genom att vara en aktiv part i ett antal europiska organisationer har Västra Götalandsregionen gjort sig känt som pådrivare i policy- och utvecklingsarbetet. Medlemskap i dessa organisationer fungerar även som ”dörröppnare” för övriga kulturverksamheter i Västra Götaland och bidrar till ett utvecklande europeiskt samarbete inom fram för allt kulturturismområdet.

Exempel på organisationer:

Network of European Regions for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR)
European Network of Local and Regional Authorities for the implementation of the European Landscape Convention (RECEP/ENELC )
European Cultural Tourism Network och Intercom (ECTN)
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) intercom group for sustainable tourism
Nordsjökommissionens grupp för culture och tourism

Läs mer om samarbetsorganisationerna

uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m