Interreg-program – något för kultursektorn?

På den här sidan finns kortfattad information om den Europeiska Unionens (EU:s) Interreg-program, något som det kan vara värt att undersöka. Dessa inter-regionala program bygger på samverkan (vilka som ska samverka framgår av programmens namn) och har ofta fokus på sysselsättning. Dessutom finns mål som ”attraktiv livsmiljö” (Sverige-Norge) och ”ökad vardagsintegration” (KASK).

Interreg IVa Sverige Norge

Mer information om programmet på Västra Götalandsregionens webbplats 
Sverige-Norgeprogrammets webbplats

ÖKS (Öresund-Kattegatt-Skagerack)

Här ingår det som kallas KASK som täcker samverkan kring Kattegatt och Skagerack.
Öresund-Kattegatt-Skagerackprogrammets webbplats

Interreg IvB, transnationellt. NSR, Nordsjön

Mer information om programmet på Västra Götalandsregionens webbplats

Interreg IVc samverkan mellan alla regioner i Europa

Mer information om programmet på Västra Götalandsregionens webbplats

Interreg IVc-programmets hemsida

Kontakt

Annika Strömberg

Annika Strömberg

Telefon: 031-705 17 94  

uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m