Konsultcheckar för EU-ansökan

Alla kulturverksamheter (ej privatpersoner) i Västra Götaland kan ansöka om stöd för att finansiera extern hjälp med att skriva projektansökningar till EU:s kulturprogram. Stödet kan sökas i form av konsultcheckar. Du kan söka checkar på upp till 25 000 kronor. Kulturnämndens insats är 50 procent av konsultarvodet, den andra delen betalas av den som söker.

Medlen kan enbart användas till den externa konsultens arvode och betalas ut när ansökan lämnats in. Konsulten måste ha f-skattesedel.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier:

Projektidéns möjlighet att få medel ur EU:s kulturprogram. Förslagen kommer att granskas av kultursekretariatet i samarbete med kulturkontakten för programmet på Statens Kulturråd.

Ansökan ska innehålla:

Presentation av en projektidé på max 2 A4.
Tänk särskilt på de så kallade tilldelningskriterierna som följer nedan:

  • Europeiskt mervärde
  • Att följa programmets särskilda mål (utbyte av kulturutövare, utbyte av konst, interkulturell dialog)
  • Kvaliteten på genomförandet
  • Kvalitet på partnerskapet
  • Möjligheter att skapa produkter/resultat och att sprida dessa
  • Möjligheterna till långsiktighet, kan något leva vidare efter projekttidens slut?

Länk till EU:s kulturprogram "Creative Europe".

Kontakt

Annika Strömberg

Annika Strömberg

Telefon: 031-705 17 94  

Ansökan skickas via e-post

  

uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwvmv{p}{5}llm%vittiH%vozmoqwv5{mzmoqwvmv{p}{5}llm%vittiH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m