Samarbetsorganisationer inom EU

Logo RECEP ENELC 

European Network of Local and Regional Authorities for the Implementation of the European Landscape Convention (RECEP/ENELC)

European Network of Local and Regional Authorities for the Implementation of the European Landscape Convention (RECEP/ENELC) är en medlemsorganisation för regioner som arbetar för att genomföra den europiska landskapskonventionen. Lanskapskonventionen handlar om planering, medbestämmande, bevarande och utveckling av alla sorters landskap på landet och i städer. Västra Götalandsregionen är medlem sedan 2008.

Kontaktperson på kultursekretariatet: Tomas Olsson

Hemsida: www.recep-enelc.net   

logo: European Cultural Tourism Network (ECTN

ECTN - European Cultural Tourism Network

European Cultural Tourism Network (ECTN) är en Europeisk medlemsorganisation för regioner utvecklar frågor kring kulturturism. Västra Götalandsregionen har varit en drivande i arbetet sedan 2004

Kontaktperson på kultursekretariatet: Tomas Olsson

Hemsidan: www.ectn.eu.com  

Logo CRPM/CPMR

CPMR - Conference of Peripheral Maritime Regions

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) är en politisk samarbetsorganisation för Europas perifera kustregioner. Organisationen har 159 medlemmar från 29 länder. CPMR är paraplyorganisation fört sex geografiska kommissioner, bland annat Nordsjökommissionen (North Sea Commission - NSC) och Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission – BSC). CPMR har ett antal arbetsgrupper. Västra Götalandsregionens kulturnämnd deltar i turismgruppen.

Kontaktperson på kultursekretariatet: Tomas Olsson

Hemsidan: www.cprm.org

""

NSC – North Sea Commission/Nordsjökommissionen

North Sea Commission (NSC) består av 57 medlemsregioner runt Nordsjön . Syftet är att öka inflytande för Europas perifera och maritima regioner i Europa. NSC är en av CPMR:s sex medlemskommissioner. NSC har en särskild arbetsgrupp som ansvarar för kultur & turismfrågor som i sin tur har ett antal arbetsgrupper. Västra Götalandsregionens kulturnämnd är bland annat engagerad i arbetsgruppen för kultur och turism.

Kontaktperson på kultursekretariatet: Tomas Olsson

Hemsidan: ww.northsea.org 


"" 

North Sea Screen Partnership (NSSP)

Västra Götalandsregionens kulturnämnd är en av 14 partners i "North Sea Screen Partnership" (NSSP)
Projketet är finansierat av Europeiska Unionens Nordsjöprogram.

NSSP syftar till att utnyttja den potential som finns inom mediaindustrin för att främja innovation och tillväxt i Nordsjöområdet. Genom projektet vill medlemmarna även öka konkurrenskraften i respektive region i ett globalt sammanhang. Det transnationella samarbetet koncentreras på gemensamma utmaningar såsom marknadsföring, finansiering och stöd till SME. 
Läs mer om NSSP

European Regional Youth (ERY)

ERY - European Regional Youth

European Regional Youth (ERY) är ett regionalt nätverk för ungas delaktighet, inflytande och kulturutbyten som startades 2006. Nätverket syftar till att utbyta erfarenheter om ungdomspolitiska frågor, att skapa möjlighet för unga att mötas och knyta kontakter som kan skapa gemensamma interregionala projekt och kulturutbyten. Representanter för ungdomar och tjänstemän från regionerna som är medlemmar deltar i nätverkets arbete på lika villkor. Västra Götalandsregionens engagemang i ERY är ett samarbete mellan Folkhälsokommittén, Kulturnämnden och Regionutvecklingsnämnden.

Kontaktperson på kultursekretariatet: Eira Högforsen

 

Göteborg-Oslo-regionen 

Göteborg – Oslo-samarbetet (GO samarbete)

GO-samarbetet sker mellan Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och kommunerna Oslo, Akershus och Östfold för att stärka Göteborg - Oslo regionens attraktions- och konkurrenskraft. Arbetsgrupper finns inom områdena forskning och forskarutbildning, kommunikationer och transport, kultur och turism, näringslivsutveckling samt utbildning.

Kontaktperson på kultursekretariatet: Ann-Charlott Eklund

Hemsida: go-regionen.org

uiqt|wB&uizqm5{kpwvjmksH%vozmoqwv5{muizqm5{kpwvjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m