Älvstaden - Göteborgs själ och hjärta

En attraktionskraft för hela Västsverige

Handel och industri är själva förutsättningen för Göteborg. Anledningen till att staden finns, vilket är tydligt manifesterat i centrala älvstadsområdet. Hur vill vi använda denna mycket specifika förutsättning i planeringen av framtiden? Hur ser och förstår vi de kvaliteter som finns i området. Staden är ett landskap som kan ses, förstås och planeras. Göteborg är också handelns, industrins och transporternas hjärta i Västsverige. Hur hänger Älvstaden och Västsverige ihop? Hur samtalar och planerar experter och invånare?

Ibland tycks det som om den mentala bilden av en stad är viktigare än verkligheten. Även städer är varumärken. I kampen om att locka till sig nya invånare och företag är därför det väsentligt att förmedla en positiv offensiv vision av vad Göteborg vill vara. Projektet kring Centrala Älvstaden är ett sätt att skapa sådana bilder.

Vad är själva den kvalitativa kärnan i det som ska skapas med hjälp av det byggande som kommer framöver? Nyss kom en rapport som sammanfattar den internationella workshop, som var kring Centrala Älvstaden i juni.  I den sägs att Centrala Älvstaden ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Det handlar alltså om att definiera den stad vi vill ha och sedan utveckla dess olika delar.

Under eftermiddagen 17 januari funderar några inbjudna vad som är det viktiga att förmedla att Göteborg ska vara. Centrala Älvstaden är naturligtvis utgångspunkten, men det blir också internationella utblickar. Göteborg &co är en viktig aktör för att utmejsla bilden av Göteborg och också ansvarig för det arbete som skett inför stadens 400-årsjubileum. Och gäller det att konkret utforma staden är stadens nye stadsarkitekt en nyckelspelare.

Välkommen att lyssna och delta i samtalet om det framtida Göteborg och dess roll i Västsverige

Tid: Tisdagen den 17 januari 2012, kl 13:00-17:00

Plats: CG-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, med vägvisning från huvudentrén

Anmälan: Sker med e-post till  
Först till kvarn... (seminariet är kostnadsfritt)

Arrangörer: Styrelsen för regional forskning i Västsverige (Reväst), Västra Götalandsregionen och Föreningen för samhällsplanering, Västsverige

Välkommen

uiqt|wBzm%vi{|Hpivlmt{5o}5{mzm%vi{|Hpivlmt{5o}5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m