Denna gång om Hållbar Stadsutveckling - Den kulturella dimensionen

Människorna formar staden, men staden formar också människorna. Staden kan ses som en manifestation av mänskligt liv över tid – en mångfald av relationer, idéer och motiv som utgör grunden för nya kulturella uttryck.

Hållbar stadsutveckling diskuteras idag brett bland mängder av aktörer och från olika perspektiv. Vi bjuder nu in till en dialog som fokuserar på den kulturella dimensionens vitala betydelse för en socialt inkluderande, ekonomiskt rättvis och ekologiskt bärkraftig stadsutveckling.

Ladda ner inbjudan till konferensen Hållbar utveckling - Den kulturella dimensionen

Ladda ner konferensen Hållbar utveckling - den kulturella dimensionens flygblad

Till anmälningsformuläret

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m