Strategic Cultural Tourism

See all the seminars

Strategisk kulturturism

- Hur kan Västsverige dra lärdom av Europa?

Den 7:e maj arrangerade Reväst i samarbete med Västra Götalandsregionens kulturnämnd och de europeiska turismnätverken NECSTouR och ECTN en konferens om Strategisk Kulturturism på Handelshögskolan i Göteborg. Konferensen blev till en spännande mötesplats för forskare, planerare och praktiker att diskutera hur kulturturism kan bidra till att stärka den regionala utvecklingen i Västsverige. Närmare 130 personer deltog på konferensen.

Dagen innehöll föreläsningar som visade exempel på hur arbetet bedrivs i olika Europeiska regioner. Vid sidan av Västra Götalandsregionen fick åhörarna ta del av det arbete som bedrivs i regioner som Cornwall, Wales, Toscana, Katalonien och Turku/Åbo. Dagen avrundades med en paneldebatt under vilken publiken fick chansen att ställa frågor om strategisk kulturturism till de kunniga och inspirerande föreläsarna.

Friday the 7th May 2010, 9 am – 3 pm at the School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.

Reväst invites you to a conference on the impact of culture on tourism development. We will learn from six European regions how they have invested in culture to develop regional tourism. The conference will be held in English and is free of charge.

Download the Strategic Cultural Tourism program

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m