Hur utvärderas kultur?

Behovet av kulturpolitisk forskning och kvalificerade utvärderingar har lyfts fram mer och mer de senaste åren, bland annat i flera olika statliga utredningar och i direktiven för den planerade Myndigheten för kulturanalys. Regioner och landsting får genom den nya samverkansmodellen också ett ökat ansvar för utvärdering och upp- följning av hur de statliga medlen används.

Men vad kännetecknar kvalificerade utvärderingar, vilken betydelse har de för den konkreta verksamheten, finns det speciella problem med att utvärdera kultursektorn och hur kan forskarvärlden bidra i det arbetet? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på konferensen som är den andra av två som arrangeras av Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Kulturrådet.

Kontaktperson:

Roger Blomgren
Telefon: 076-788 28 43
 

uiqt|wBzwomz5jtwuozmvH%vozmoqwv5{mzwomz5jtwuozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m