Ideell kraft för framtiden!

Välkommen till en konferens som sätter ljuset på frågor om arbetet med kulturarv i regionen och hur detta kan stärkas genom samverkan mellan offentliga och ideella verksamheter.

Hur kan de skatter i form av värdefulla kulturföremål och kulturmiljöer som förvaltas av ideella krafter lyftas fram som en resurs i samhällsutvecklingen? Hur kan ideellt arbete med lokalt kulturarv bidra till exempel i skolundervisningen eller för att skapa en god och attraktiv livsmiljö i kommunerna? Hur kan det offentliga samhället bidra till att stödja det viktiga arbete som dagligen utförs på ideell basis av hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer och andra krafter?

På konferensen får du ta del av inspirerande exempel på samarbete, dela erfarenheter och lämna dina förslag på hur de ideella insatserna kan stärkas. Konferensen riktar sig till medlemmar i hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer, lokala och regionala politiker, tjänstemän och andra aktörer inom kultur, turism och regional utveckling.

Konferensen i Uddevalla anordnas inom ramen för regeringens satsning Hus med historia, där det under hösten arrangeras sju regionala konferenser runt om i landet. I Västra Götaland slår vi på stort och utökar till två dagars konferens i ett samarrangemang mellan Sveriges Hembygdsförbund, Hembygdsförbunden i Västra Götaland, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Arbetets museum, Västra Götalandsregionen och Riksantikvarieämbetet

Se inbjudan från Sveriges Hembygdsförbund i Högerkolumnen. Program för konferensen i Uddevalla och för övriga regionala konferenser kommer att finnas från och med 10 augusti på www.hembygd.se där också anmälan ska göras

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m