Kulturens roll i samhällsutvecklingen 2011

Tack alla som deltog på Kulturens roll i samhällsutvecklingen!  

  

  

  

  

  

 

 

 Lyssna på "Västra Götalandsregionen
soundscape mix " av Richard Widerberg.
Detta är en mix av ljudinspelade under ljudworkshops med ungdomar i Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen soundscape mix by riwidArrangörer av Kulturens roll i samhällsutvecklingen
: Kultur i Väst och Västarvet i samarbete med Västra Götalandsregionens kultursekretariat och Folkets Hus, Göteborg.

Vill du veta mer om konferensen kontakta Simon Roos,  

I vänsterspalten finns dokumentation i form av filmer från konferensen samt presentationer och power points eller  pdf:er. Vi beklagar att bildfokus av diverse tekniska skäl som arrangören inte kunnat påverka hamnat för lågt och ber om överseende med detta.

Erik Blix moderator och Gert-Inge Andersson, regionstyrelsens ordförande hälsar välkomna till 2011-års konferens på Biograf Draken i Göteborg.

Kulturens roll i samhällsutvecklingen 3 - Gert-Inge Andersson from Kultur i Väst on Vimeo.

Kultur skapar ett gott liv - Gert-Inge Andersson, Regionstyrelsens ordförande

Gert-Inge Andersson konstaterade i sitt välkomsttal att kulturlivet bidrar till att förverkliga Västra Götalandsregionens vision om det goda livet. Därför är och ska kulturen fortsätta att vara ett prioriterat område i regionen.

Gert-Inge Andersson inledde med att förklara varför Västra Götalandsregionen satsar mest pengar per invånare på kulturen av alla landsting och regioner i Sverige.  Orsaken är att kulturen skapar öppenhet, kreativitet och mod – och bidrar till livskvalitet, utveckling och tillväxt.

   – Kulturen har många olika sätt att stimulera medborgarna på, fortsatte han. Den utjämnar sociala skillnader och uppfyller visionen om det goda livet.

Gert-Inge Andersson ägnade sedan en stund åt att tala om sambandet mellan bredd och spets. På samma sätt som elitidrotten uppmuntrar unga att börja idrotta stimulerar institutioner som Göteborgsoperan och Göteborgssymfonikerna att börja sjunga och spela.

   – Samtidigt är det viktigt med en bredd i kulturutbudet, påpekade han, eftersom vi har olika smak och intressen. Därför ska vi vårda både bredden och spetsen.

En av de utmaningar Gert-Inge Andersson ser de kommande åren är hur kulturen ska svetsa samman människor i Västra Götaland. Här har kommunerna en avgörande roll.

   – Västra Götalandsregionen är kommunernas region och då är det viktigt att vi samarbetar. Operan och symfonikerna har som uppdrag att vara ute i regionen, och Kultur i Väst jobbar med vardagskulturen. Alla medborgare betalar skatt och då ska de också få del av kulturen.
   

Dokumentation

Under varje länk finns en filminspelning samt bildspel om förläsaren har haft det

Erik Blixt och Gert-Inge Andersson hälsar välkomna

Ingrid Elam - Är Sverige ett kulturland? 

Vad händer med kulturpolitiken nu?
Gabriel Byström, kulturchef Göteborgs-Posten.

Från idéer till verkligheter – samtal och diskussion
Calle Nathansson SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Gunlög Thorstensson Kultur- och bibliotekschef Vara.
Claes Rydberg Kulturchef Västra Götalandsregionen.
Henrik Toremark Stabschef Kulturdepartementet.

Röster från politiken
Annelie Stark Ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Christer Nylander Ledamot i kulturutskottet.
Bengt Wahlgren Kulturnämndens ordförande i Borås.

Makt och omakt
America Vera-Zavala, Mikael Stigendal, Moderator: Lena Ulrika Rudeke ABF.

Framtid, tillväxt och de ungas roll
Viktor Bijlenga, Moa Björnson, Micke Gunnarsson Moderator: Sanna Eskilsson, 

Mötesplatser som inspirerar
Barbro Steensby-Bolonassos, Lars Lindkvist Lars Lindkvist, moderator Catharina Bergil

Platsens själ – om socialt och kulturellt samspel på orten
Maria Henriksson,  Bert-Ola Bergstrand, moderator David Karlsson Nätverkstan Kultur i Väst
 
På (o)lika villkor – hur jämställd är kulturen egentligen?
Talare: Vanja Hermele, Lisa Lindén Genusvetare, moderator Martin Rydehn  
 
Troed Troedsson -  Erfarenhet är bara ett annat ord för att slippa tänka
 
Resurser inom det regionala kulturområdet
Claes Rydberg Vad – vem – hur?


3 x kulturutvecklingsstöd
Åsa Turesson,  Marianne Dahlquist, Sanna Eskilsson

Simon Roos - Tendenser och utmaningar inför de kommande åren

Annelie Stark - Avslutning 

 

 

uiqt|wB{quwv5zww{Hs}t|}zq%vi{|5{m{quwv5zww{Hs}t|}zq%vi{|5{muiqt|wB&%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m