Koncernavdelning kultur

Koncernavdelning kulturs uppgift är att se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att stimulera kulturlivet i Västra Götaland.

Koncernavdelning kultur ska skapa ökad förståelse för att kultur stärker regionens identitet och utveckling. Koncernavdelning kultur strategiska ansvar för kulturfrågor inom regionorganisationen innebär bland annat att man ska:

  • Ge Kulturnämnd och Beredningsgruppen för hållbar utveckling kvalificerade underlag för kulturpolitiska strategier och beslut.
  • Samverka med kommunerna i Västra Götaland och stimulera till samverkan inom kulturlivet
  • Stödja och utveckla kulturens nätverk.
  • Utforma uppdrag till institutioner och organisationer inom kultursektorn, följa och utvärdera verksamheterna och deras resultat.

Kontakt

Staffan Rydén

Staffan Rydén

Kulturchef
E-post:  
Telefon: 070-082 45 58

uiqt|wB{|inniv5z%ylmvH%vozmoqwv5{m{|inniv5z%ylmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m