Arbetsstipendier

Arbetsstipendiater 2016

Från vänster: Karin Johansson, Christine Falkenland, Caroline Frauke Lundblad, Linda Tedsdotter, Karin Wiberg, Esaias Järnegard, Kennet Klemets, Eva Zethraeus, Katarina Andersson, Zsuzsanna Larsson Gilice, Patrik Elgström, Lina Järnegard,

Arbetsstipendiater 2016

Katarina Andersson, konst    
Patrik Elgström, konst    
Christine Falkenland, litteratur    
Caroline ”Frauke” Lundblad, dans    
Esaias Järnegard, musik    
Lina Järnegard, musik    
Karin Johansson, smycke    
Kennet Klemets, litteratur    
Zsuzsanna Larsson Gilice, konst    
Anna Persson, konst        
Gabriela Pichler, film   
Johan Svensson, musik    
Linda Tedsdotter, konst    
Eva Zethraeus, keramik   
Karin Wiberg, musik

Syftet med stödet

Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma kulturarbetare bosatta i Västra Götalandsregionen till att ansöka 15 stycken arbetsstipendier á 100.000:- i syfte att såväl skapa som vidga möjligheterna för det fria kulturlivet att fritt kunna fortsätta utvecklas, invecklas och expandera i sin egen takt, form och ton.

Vem kan få?

Samtliga kulturarbetare inom skiftande konstområden, bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen både kan och bör söka; dvs konstnärer, författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, performance-artister med många flera är varmt välkomna att ansöka! Du kan få arbetsstipendium tre år i rad.

Hur prioriterar vi?

Urval och beslut av arbetsstipendierna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på sex personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk, litteratur, dans, teater, film musik, scenkonst, ljudkonst med mera.

Behandling och beslut:

Kulturnämnden beslutar utifrån juryförslagen vid sittande bord på nämndmötet i början av juni varje år.

Ansökningar görs via PDF-filen i högerkolumnen.

Juryn

Stipendiaterna utses av en professionell jury som i år utgörs av Andreas Engström – musik, Cecilin Gelin  – konst, Under tillsättning – form och design, Petra Revenue – teater, film och dans, Lina Ekdahl – litteratur.

Arbetsstipendier för författare och översättare

Fyra arbetsstipendier att sökas av professionella författare, översättare, redaktörer och manusförfattare bosatta i Västra Götaland. Stipendierna omfattar en månads vistelse i Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby (boende, resa samt kringkostnader). Centret erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med många möjligheter till internationella kontakter - här vistas litteratörer från 25 länder med stora nätverk. På centret finns elva gästrum, ett stort bibliotek, kök och andra faciliteter.  Stipendierna avser en månads vistelse som du kan förlägga efter egen önskan. Stipendierna söks för egen räkning på samma blankett som arbetsstipendierna.

Mer information om Östersjöns författar- och översättarcentrum

Information om ansökan 2017

Från och med 2017 kommer vi inte att annonsera ut arbetsstipendier och kulturstipendier i papperstidningar. Du kan istället hitta information om utlysning av stipendier  i våra sociala medier och på vår hemsida.

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook

Kontakt

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Gästateljéer och stipendier
Telefon: 0702 - 42 50 49 (mån - ons)  

Ansök

Ladda ner ansökningsblanketten för arbetsstipendier

Glöm inte att sista ansökningsdatum är den 15 december 2016

uiqt|wBliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m