Arbetsstipendier

Arbetsstipendiater 2015

Från vänster: Johanna St Michaels, Per Brandstedt, Mats Svensson, Malin Lindroth. Ej med på bild: Henrik Olsson, Josefin Åsberg.

Arbetsstipendiater 2015

Per Brandstedt (konsthantverk, Falköping)
Malin Lindroth (litteratur, Mölndal)
Henrik Olsson (musik, Falköping)
Johanna St Michaels (scenkonst, Göteborg)
Mats Svensson (konst, Skövde)
Josefin Åsberg (film, Göteborg)

Syftet med stödet

Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma kulturarbetare bosatta i Västra Götalandsregionen till att ansöka sex stycken arbetsstipendier á 100.000:- i syfte att såväl skapa som vidga möjligheterna för det fria kulturlivet att fritt kunna fortsätta utvecklas, invecklas och expandera i sin egen takt, form och ton.

Vem kan få?

Samtliga kulturarbetare inom skiftande konstområden, bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen både kan och bör söka; dvs konstnärer, författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, performance-artister med många flera är varmt välkomna att ansöka!

Hur prioriterar vi?

Urval och beslut av arbetsstipendierna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på sex personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk, litteratur, dans, teater, film musik, scenkonst, ljudkonst med mera.

Behandling och beslut:

Kulturnämnden beslutar utifrån juryförslagen vid sittande bord på nämndmötet i början av juni varje år.

Ansökningar görs via PDF-filen i högerkolumnen.

Juryn

Stipendiaterna utses av en professionell jury som i år utgörs av Andreas Engström – musik, Cecilin Gelin  – konst, Love Jönsson – form och design, Petra Revenue – teater, film och dans, Lina Ekdahl – litteratur.

Arbetsstipendier för författare och översättare

Fyra arbetsstipendier att sökas av professionella författare, översättare, redaktörer och manusförfattare bosatta i Västra Götaland. Stipendierna omfattar en månads vistelse i Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby (boende, resa samt kringkostnader). Centret erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med många möjligheter till internationella kontakter - här vistas litteratörer från 25 länder med stora nätverk. På centret finns elva gästrum, ett stort bibliotek, kök och andra faciliteter.  Stipendierna avser en månads vistelse som du kan förlägga efter egen önskan. Stipendierna söks för egen räkning på samma blankett som arbetsstipendierna.

Mer information om Östersjöns författar- och översättarcentrum

Kontakt

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Gästateljéer och stipendier
Telefon: 0702 - 42 50 49 (mån - ons)  

Ansökningsdagar och beslut

Kulturnämnden beslutar om stipendietilldelning i juni varje år.
Ansökningar för arbetsstipendier för 2016 görs senast den 15 december 2015.

uiqt|wBliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m