Gästateljéer

Syftet med stödet

Kulturnämnden inbjuder alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare bosatta i Västra Götalandsregionen till att söka gästateljévistelser i Berlin, Detroit eller på ett valfritt ställe, i syfte att erbjuda kulturarbetare möjlighet till att arbeta och verka i tre månader i nya spännande, främmande miljöer ur ett internationellt kulturellt perspektiv.

Vem kan få?

Samtliga konstnärer och konsthantverkare bosatta och yrkesverksamma inom Västra Götalandsregionen både kan och bör söka.

Hur prioriterar vi?

Urval och beslut gällande gästateljévistelserna görs av en för ändamålet tillsatt expertjury på två personer med specialkompetenser inom konst, konsthantverk och relaterat.

Behandling och beslut

Kulturchefen beslutar löpande efter juryförslag i samband med de olika ansökningstiderna.

Ansökningar görs under respektive vistelse i vänstermenyn

Ansökningsförfarande

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan.

Rapportering: En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur efter avslutad vistelse.

Gästateljéansvariga på Västra Götalandsregionens koncernavdelning kultur tar, efter urval, kontakt med det föreslagna stipendiemålet, och initierar möjlighet för den planerade vistelsen.

Ansökan skickas till:

Koncernavdelning kultur
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Märk kuvertet: Gästateljé (namn på önskad vistelseplats)

uiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m