Gästateljé i Detroit

Period 1 mars-30 april 2017. Under vistelsen finns möjlighet till kontakter med gallerier, museer och konstnärsnätverk i staden. Vår kontaktperson introducerar dig till konstlivet i Detroit. Endast sökande inom området bildkonst.

Ansökningsförfarande

Skriv max en A4-sida där du beskriver din konstnärliga verksamhet och vad gästateljévistelsen kan tillföra. Bifoga CV samt 4-5 arbetsprover (inga original) till ansökan. Beslut om vem som beviljas stipendium fattas av vår expertjury.

Ansökan skickas till

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Märk kuvertet: "Gästateljé Detriot 2017".
Insända ansökningar returneras ej.

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Kontakt

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Telefon: 0702 - 42 50 49  (mån-ons)   

Ansökningstider

Sista datum för ansökan är 15 december 2016

Med beslut senast 10 januari. Stipendiaten presenteras på hemsidan.

Stipendiat 2017

Talel Dayekh

uiqt|wBNzöjmzoliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m