Gästateljé i Berlin

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har, precis som tidigare år, erbjudit alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i regionen att ansöka om två stycken separata tremånaders gästateljévistelse i Berlin, under 2017.

En stipendiesumma på 45 000 SEK (per period) för uppehälle, resekostnad och dyllikt ingår i de respektive ateljévistelserna. Ateljén är en kombinerad arbets- och boplats.

Sänd din ansökan till:

Västra Götalandsregionen
Koncernavdelning kultur
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Märk kuvertet med "Gästateljé Berlin 2017".
Insända ansökningar returneras ej.

Redovisning

En kort rapport ska skickas till koncernavdelning kultur inom 42 dagar efter avslutad vistelse.

Kontakt

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Telefon: 0702 - 42 50 49  (mån-ons)   

Ansökningstider

Sista datum för ansökan är 25 november 2016.

Med beslut senast 15 december. Stipendiaten presenteras på hemsidan.

Stipendiater Berlin 2016

Johan Zetterqvist

feb - april

Katarina Elvén

maj - juli

uiqt|wBNzöjmzoliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m