Gästateljé i Berlin

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har, precis som tidigare år, erbjudit alla yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare i regionen att ansöka om två stycken separata tremånaders gästateljévistelse i Atelierhaus Mengerzeile i Berlin, under 2016.

En stipendiesumma på 45 000 SEK (per period) för uppehälle, resekostnad och dyllikt ingår i de respektive ateljévistelserna. Ateljén är en kombinerad arbets- och boplats på ca. 96 kvm, och är centralt belägen i området Kreuzbergs utkant.

Sänd din ansökan till:

Västra Götalandsregionen
Koncernavdelning kultur
Regionens hus
462 80 Vänersborg

Märk kuvertet med "Gästateljé Berlin 2016".
Insända ansökningar returneras ej.

Redovisning

En kort rapport ska skickas till kultursekretariatet efter avslutad vistelse inom 42 dagar.

Kontakt

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Telefon: 0702 - 42 50 49  (mån-ons)   

Ansökningstider

Ansökningstiden för 2016 är avslutad.

Stipendiater Berlin 2016

Johan Zetterqvist

feb - april

Katarina Elvén

maj - juli

uiqt|wBNzöjmzoliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m