Internationella resestipendier

Bandet Bellaroush reste till Indien med hjälp av resestipendiet.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd delar ut internationella resestipendier på totalt 200 000 kronor per år. Syftet är att stödja det internationella engagemang som finns inom kultursektorn i regionen, samt utveckla samarbeten med regioner utanför Sverige.

Resestipendierna kan sökas av en eller flera personer verksamma inom kultursektorn i Västra Götaland. I din ansökan ska du särskilt förtydliga hur din planerade resa kan komma att leda till internationella kultursamarbeten som skulle kunna stärka Västra Götalandsregionen i ett internationellt perspektiv. 

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna:
* Den sökande ska vara bosatt och verksam i Västra Götaland
* Ansökan och den tänkta resan ska förhålla sig väl till kulturnämndens beslutade insatsområden – Vidgat deltagande, Utveckla kapaciteter, Gynna nyskapande, Nyttja tekniken och Öka internationaliseringen.
* Den tänkta resan ska ha ett värde för att utveckla kulturlivet i Västra Götaland.

Resestipendiet avser att bidra till kostnader för resa och uppehälle och kan som högst utgöra 50 procent av den totala kostnaden. Hur resterande finansiering sker ska anges på ansökningsblanketten. Stipendierna delas ut två gånger per år, ansökningsdatum hittar du i högerkolumnen.

Din planerade resa ska genomföras inom den tidsram som du angett i din ansökan och reserapport ska lämnas in till Västra Götalandsregionens kultursekretariat senast två månader efter hemkomsten. Du hittar övriga villkor för kulturnämndens internationella resestipendium i ansökningsblanketten som finns i högerkolumnen.

Internationella resestipendiater 2016

Ansökningsomgång 1, 15/3 2016:

Marie Bergdahl – beviljat belopp: 17 500 kronor

Die Bühne – beviljat belopp: 20 000 kronor

Teater Teatro – beviljat belopp: 5 100 kronor

Gorki Glaser-Müller – beviljat belopp: 15 000 kronor

Bandet Kristina Issa – beviljat belopp: 20 000 kronor

Peter Ojstersek – beviljat belopp: 17 500 kronor 

Ellen Pontara – beviljat belopp: 11 450 kronor


Ansökningsomgång 2, 15/9 2016:

Iraqi Bodies – beviljat belopp: 12 900 kronor 

Folkmusikgruppen Jaerv – beviljat belopp: 18 900 kronor

Miss Jen, Stina Velocette, Kapten Röd, Jonas Andrén – beviljat belopp: 30 400 kronor

Konstepidemin genom Mona Wallström – beviljat belopp: 20 700 kronor

Alexandra Wingate – beviljat belopp: 9 900 kronor

 

Kontakt

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Gästateljéer och stipendier
Telefon: 0702 - 42 50 49 (mån - ons)  

Ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 15 mars respektive 15 september varje år

uiqt|wBliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m