Beviljade Arbets- och kulturstipendier

Kulturnämnden beslutade 2009-11-17 §106 att inrätta internationella stipendier. Kriterierna fastställdes av kulturnämnden 2010-12-03 §122 Syftet med stipendierna är att utveckla och fördjupa utbytet med kulturnämndens internationella samarbetsområden. Stipendiesumman, på totalt 200 000 kr, kan fördelas till och sökas av enskilda eller grupper vid två tillfällen årligen, 15 mars och 15 september. Den sökta summan får utgöra högst 50 procent av resans kostnad.

Arbets- och kulturstipendier oktober 2011

  1. Peter Uuskyla tilldelas 7 500 kronor för att fortsätta utveckla kontakter med musiker och spelplatser i delstaten Querétaro
  2. Peter Ojstersek tilldelas 7 500 kronor för att utveckla en utställningsarena i Bangalore för samtidskonstnärer från Västra Götaland
  3. Leslie Johnson tilldelas 7 500 kronor för att utveckla en utställningsarena i Bangalore för samtidskonstnärer från Västra Götaland
  4. Teater Eksem tilldelas 22 500 kronor för att etablera nya och stärka befintliga relationer med scenkonsten i Karnataka.
  5. Henric Benesch tilldelas15 000 kronor för att finansiera ett deltagande av en konstnär från det fria kulturlivet i kontakterna med Karnataka
  6. Emma Filipsson tilldelas 7 500 kronor för att medverka i en grupputställning i Querétaro med temat globalisering och internationella resor 
uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m