Filmade konferenser

Här har vi samlat filmade konferenser, seminarier och mässor. För en ännu bättre filmupplevelse, besök vår youtube-kanal på www.youtube.com/user/vgrkultur

 

2 juli 2014

Kultursamverkansmodellen tre år senare - farhågor, drömmar och möjligheter

Kulturportföljen blev kulturkofferten, som blev samverkansmodellen. Nu har tre år gått sedan samverkansmodellen infördes. Hur många farhågor har besannats, hur många drömmar har gått i uppfyllelse och vilka möjligheter finns till utveckling?

 

1 juli 2014

Staten en flaskhals när regionerna söker internationella samarbeten? 

EU har precis fått sitt nya kulturprogram, Creative Europe – 2014 – 2020, hett efterlängtat av hundratals regioner. Men samtidigt är regionernas möjlighet att agera inom det europeiska samarbetat begränsat, vilket dämpar entusiasmen.

21 mars 2014

Överenskommelsen

Sedan våren 2013 arbetar företrädare för den sociala ekonomi och Västra Götalandsregionen med att skriva en överenskommelse och handlingsplan för ökat samarbete. Konferensen den 21 mars hölls på Ljungskile folkhögskola. Där presenterades det förslag till överenskommelse som nu är ute på remiss.

20 mars 2014

Öppet nämndmöte

Västra Götalandsregionens kulturnämnd höll sitt första öppna nämndmöte i Borås den 20 mars. Allmänheten var inbjuden att ta del av mötet på plats och genom streamad video över internet. Här kan du ta del av mötet i efterhand. Inspelningen är uppdelad på två delar.

 

20 november 2013

Mötesplats Arena 49

Arena 49 anordnades på uppdrag av kulturnämnden den 20 november 2013. Besökarna kunde bland annat ta del av fyra förläsare som talade med perspektivet hållbar samhällsutveckling.

 

 

 

27 november 2013

EU-kurs

Inför EU:s kommande kulturprogram anordnade Kultursekretariatet en kurs för att underlätta för deltagarna att söka projektbidrag. Kursen inleddes med föredrag från Chris Torch och Luca Bergamo från Culture Action Europe.

 

 

 

 

4 juli 2013

Kulturnämndens seminarium i Almedalen 2013

I samarbete med Tjörns och Vara kommun arrangerade Västra Götalandsregionens kulturnämnd ett seminarien på Länsteatern i Almedalen, onsdagen den 4 juli. Seminariets titel var "Kultur som drivkraft för lokal- och regional utveckling" och tog avstamp i 10-årsjublieerna för två kulturinstitutioner som började som underdogs, men idag spelar en viktig roll, både lokalt och regional: Vara konserthus och Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn.

 

20 mars 2013 till1 maj 2013

Tänk om 1

Frågan om vidgat deltagande har på senare år hamnat i fokus för kulturpolitisk debatt. Man talar om ett paradigmskifte från 1974 års kulturpolitika fokus på kulturutbud till dagens betoning på deltagarkultur.Invånarnas inflytande över skattefinansierade kulturverksamheter har blivit allt viktigare.

24 januari 2013

En underskattad rörelse

En underskattad rörelse- en konferens om förutsättningarna för den internationella rörligheten bland unga i Västra Götaland. Ungas internationella rörlighet är ett viktigt verktyg för att minska ungdomsarbetslöshetenoch höja kompetensnivån i och utanför skolan. Läs mer om konferensen En underskattad rörelse

24 januari 2013

Informationsträff för Kulturstrategiska uppdrag för ansökningsperiod 2014-2016

4 december 2012

Medborgardialog Polhemsgymnasiet, Göteborg

3 december 2012

Medborgardialog Tingsholmgymnasiet, Ulricehamn

Följ oss live!

Missa inga filmer!

Prenumerera på vår Youtube-kanal www.youtube.com/user/vgrkultur.
Där hamnar alltid våra senaste filmer och du kan dela, kommentera etc.
Våra livestreams kör vi genom www.bambuser.com/channel/vgrkultur

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m