Handlingsprogram

Västra Götalandsregionen har arbetat fram handlingsprogram för att stödja arbetet med kultur inom olika områden. Dokumenten hittar du här som nedladdningsbara pdf:er.

Barn och ungas kultur

Barn och ungdomar har rätt att vara med och påverka. De har också specifik kunskap som utgör en viktig resurs i samhällsutvecklingen. Programmet vill ge alla barn och unga möjlighet att möta och själva utforska olika konstnärliga uttryck och idrottsliga aktiviteter. 

Handlingsprogram barn och ungas kultur

Lust att lära

Ett livslångt lärande som skall omfatta alla kräver en stor flexibilitet i studieformer. För att kulturen skall kunna ta en aktiv roll måste den länkas samman på ett tydligt sätt med övriga samhällssektorer. Med Lust att lära läggs grunden för en infrastruktur som länkar samman kultur och lärande. 

Handlingsprogram Lust att lära

Det maritima och industriella kulturarvet

Västra Götaland har ett unikt maritimt och industriellt kulturarv. Bevarande och utveckling av detta är en viktig del av Västra Götalands välfärd. Planen föreslår sätt att stödja en fortsatt utveckling av samspelet mellan aktörerna.

Utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet

Natur- och kulturturism

Naturen och kulturen är en förnyelsebar upplevelsekälla. Genom att bruka den kan vi utveckla verksamheter och aktörers förutsättningar att leva på sitt arbete.

Handlingsprogram för natur- och kulturturism

Mänskliga rättigheter

Kulturnämnden har tagit fram en handlingsplan som ska ta ett samlat grepp och systematiskt arbeta för att mänskliga rättigheter respekteras inom kulturlivet i Västra Götaland.

Handlingsprogram för mänskliga rättigheter

Kulturella och kreativa näringar

De kreativa näringarna skapar attraktiva och kvalificerade jobb i en hållbar bransch.  Västra Götalandsregionen arbetar med att utveckla de kulturella näringarna genom att stödja entreprenörskap, affärsutveckling och klusterutveckling.

Handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar

Idrottspolitisk handlingsprogram

Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program har tagits fram för att enkelt och enhetligt visa vad idrotten betyder och har för roll i samhället. Det här programmet är en revidering av tidigare program från 2004.

Idrottspolitiskt handlingsprogram

Se en tecknad sammanfattning av Idrottspolitiska handlingsprogrammet

Kontakt

Bild på Jonathan Neselrot.

För frågor om publikationer:

Jonathan Neselrot

Kommunikatör
Telefon: 0702-12 50 72
 

uiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m