Publikationer

Kulturista!

Sugen på att turista i Västra Götaland? Magasinet Kulturista! erbjuder över 150 resmål i länet, laddade med kultur. Vi är stolta att i samarbete med Turistrådet Västsverige kunna presentera Kulturista!

Läs hela magasinet direkt på webben

 

 

Projektstöd för kulturinsatser för asylsökande 2015

Under 2015 satsade Västra Götalandsregionen, på initiativ av kulturnämnden, två miljoner kronor på kulturinsatser för asylsökande. Projektmedel kunde sökas av civilsamhället och det fria kulturlivet. Här är ett urval av arrangörernas redovisningar samt en rapport om projektet.

Ladda ner Rapport om Asylprojekt som pdf

 

Vägvisning till Kreativa kraftfält

– ett forskningsprojekt

Samband mellan kultur och regional utveckling. Hur påverkar kluster för kultur, kreativitet och innovation samhällsutvecklingen? Och går det att genom studier blicka in i framtiden för att se var utvecklingsinsatser bäst görs? Detta kan ses som en uppföljare till skriften "Hur långt är ett snöre" som du hittar här nedanför.

Ladda ner forskningsprojektet Kreativa kraftfält som PDF

Framsida på skift

Hur långt är ett snöre?

Den här skriften är upplagda som en lathund med fokus på kulturföretag, en ”Kulturföretagande för dummies”, i fråga-svar-form. Den rör sig från övergripande och principiella frågeställningar ned till konkreta frågor. 

Hur långt är ett snöre?How long is a piece of string? (eng. version)

 

Ladda ner Västra Götalands regionala kulturplan 2016 – 2019 som pdfVästra Götalands regionala kulturplan 2016–2019

Denna regionala kulturplan för Västra Götaland är framtagen i enlighet med överenskommelsen med staten om Kultursamverkansmodellen, men omfattar all regional kulturutveckling i Västra Götaland och inte bara de kulturområden som ingår i modellen.

Ladda ner Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019

Ladda ner broschyren om Ett gott liv härEtt gott liv

En presentation av Västra Götalandsregionen

Det ska vara gott att leva i Västra Götaland God hälsa och arbete är viktigt för ett gott liv. Likaså tillgång till utbildning, bra kommunikationer och kultur. Vattnet i hav och sjöar ska vara friskt och luften ren att andas.

Ladda ner broschyren om Ett gott liv här

Rapporten Samverkansmatematik: 1+1=3

En kartläggning av hur civila samhället och kommuner samverkar inom integrationsområdet

Rapporten Samverkansmatematik: 1+1=3 är en kartläggning av kommunernas och det civila samhällets insatser och projekt inom interkulturell dialog/integration i Västra Götalandsregionen. Kartläggning var ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionens kulturnämnd under perioden april-september 2014.

Ladda ner rapporten Samverkansmatematik 1+1=3 som pdf

Perspektiv på regional kulturpolitik

Eftersom Västra Götalandsregionens kulturpolitik fyller 15 år och det dessutom är dags att skifta kulturnämnd vid årsskiftet, har vi bett några skribenter att formulera tankar som på olika sätt berör den regionala kulturpolitiken. Ladda gärna hem dem!

Ladda ner Perspektiv på kulturpolitik ZIP-fil

 

Ladda ner Idrottspolitiska programmet på Svenska som PDFIdrottspolitiska programmet

Västra Götalandsregionens idrottspolitiska program har utarbetats för att överskådligt och enhetligt visa vad idrotten betyder och har för roll i samhället och med fokus på idrottens möjligheter i regionen. Syftet med programmet är att vara ett underlag för prioriteringar och fördelning av Västra Götalandsregionens ekonomiska medel till idrottens olika distriktsorganisationer.

Ladda ner Idrottspolitiska programmet på Svensk som PDF

Ladda ner Idrottspolitiska programmet på Engelska som PDF

Sports policy programme

The Västra Götaland Region Sports Policy Programme has been formulated to provide a clear, integrated picture of what sport means and the role it plays in society, with a firm focus on the potential of sport in the region. The aim behind the programme is that it will form the basis for prioritisation and allocation of Västra Götaland Region funding to the different district sports organisations.

Download Region Västra Götaland's Sports policy programme in English as a PDF

Ladda ner Rätten att delta i Kulturlivet som PDFRätten att delta i Kulturlivet

I vår tid är kultur en del av ett välfärdssystem som ställer allt högre krav på brett deltagande i kulturlivet. Genom att förena perspektiv från mänskliga rättigheter och vidgat deltagande ska riktlinjerna ge kulturnämnden ett handfast verktyg för att förbättra villkoren för alla invån­ ares delaktighet i Västra Götalands kulturverksamheter. Ladda ner Rätten att delta i Kulturlivet som PDF

Download Right tp participate in English including a summarized version in Arabic, Persian, Yiddish, Somali, Sami, Romany Chib, Meänkieli, Finnish Download Right to participate in English and with multiple languages

 

Ladda ner PDF Ett år av kultur politikEtt år av kulturpolitik

Ett reflekterande bokslut för Västra Götalandsregionens kulturår 2013

Några fasinerande siffror och intressanta reportage från det kulturpolitiska året 2013 i Västra Götalandregionen.
Ladda ner Ett år av kulturpolitik

Ladda ner Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonstTillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

Kulturnämnden antog riktlinjer för till Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst på sitt möte 11 juni 2014. Dokumentet sprids till Västra Götalandsregionens kulturinstitutioner under hösten 2014 och är del av ett större dokument om Tillgängliga och användbara miljöer.

Ladda ner Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst

En mötesplats i världen

En mötesplats i världen

Ett gott liv förutsätter tillgång till god kultur. Kultur är därför ett av Västra Götalandsregionens fem prioriterade politikområden. Detta är bakgrunden till den reviderade kulturstrategi för Västra Götaland som ska vägleda Västra Götalandsregionens kulturpolitik under återstoden av 2010-talet. 

Västra Götalands kulturstrategiCultural Strategy for Västra Götaland (eng. version)

 

Framsida på skift

Idrottspolitiskt handlingsprogram

Under våren har kultursekretariatet tillsammans med de distriktsidrottsförbund som verkar inom regionen arbetat fram en uppdatering av det idrottspolitiska programmet. Programmet visar vad idrotten betyder och har för roll i samhället med fokus på idrottens möjligheter i regionen.

Idrottspolitiskt handlingsprogram

 

Kartläggning kulturturismKartläggning av kulturturism

För att utveckla arbetet med Västra Götalandsregionens natur- och kulturturismen har Handelns Utredningsinstitut (HUI) genomfört en kartläggning av kulturturismens aktörer i Västra Götaland. 

Rapport kartläggning kulturturismResultatet av inventeringen

 

Ladda ner En underskattad rörelse

En underskattad rörelse

Ungas internationella rörlighet är en fråga som oftast hamnar i skuggan av större och mer etablerade ämnen. Västra Götalandsregionen har därför genomfört denna förstudie om ungas internationella rörlighet, för att närmare undersöka problematiken samt få en inblick i den regionala situationen.

En underskattad rörelseAn underestimated movement (eng. summary) 

Den stora kulturen

Den stora kulturen - många ska bli fler

Ett växande kulturliv låter regionen växa. Vad är då viktigst när resurserna är begränsade? Här ger ett antal kulturarbetare från olika delar av Västra Götaland sin syn på hur kulturen kan arbeta för att öka deltagandet.

Den stora kulturen

 

Ladda ner ;kultur 09/10;kultur

;kultur är kulturnämndens årsredovisning som gör nedslag i Västra Götalands rika kulturliv under ett år. Skrifterna är flerfaldigt belönade med Svenska Publish-priset och har tagits fram av frilansande journalister och tjänstemän på kultursekretariatet. Det finns sex skrifter som publicerades 2005-2010. 

Läs alla skrifterna här

 

Med kultur som drivkraft / Driven by culture

Broschyren ger en bild av Västra Götalandsregionens arbete inom kultursektorn. Den finns både med svensk och engelsk text.

Kulturpolitiken under lupp - forskare om kultur och kulturpolitik i Västra Götaland

En antologi där tio forskare medverkar med sammanlagt nio texter på olika teman. Några exempel på frågor som diskuteras i antologin: Vilka utmärkande drag finns det för kulturen och kulturpolitiken i Västra Götalandsregionen, förutom de höga ambitionerna. Vilka är förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna när det gäller att bedriva en offensiv kulturpolitik på regional nivå? Vilka värden- ekonomiska, sociala och individuella - skapas genom en aktiv kulturpolitik?

Handlingsprogram

Västra Götalandsregionens har tagit fram fyra handlingsprogram och en handlingsplan för utvecklingen av olika områden inom kultursektorn. Under prioriterade områden kan du läsa mer om handlingsprogrammen och ladda ner dem som pdf.
Här hittar du handlingsprogrammen 

Rätt att vara med

Broschyren Släpp in och filmen Rätt att vara med är tänkt att kommunicera innehållet och intentionerna i Västra Götalandsregionens handlingsprogram RÄTT ATT VARA MED – handlingsprogram för barn och ungdomars kultur. Filmen finns på webbsidan barn och ungas kultur.

Kontakt

Bild på Jonathan Neselrot.

För frågor om publikationer:

Jonathan Neselrot

Kommunikatör
Telefon: 0702-12 50 72
 

Beställ broschyrer

En del av våra publikationer finns att beställa. Du får dem då skickade till den adress du anger. En del finns bara som PDF här på hemsidan och kan laddas ner.

Sök och beställ publikation

uiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m