Kulturell utveckling i Västra Götaland

Informationsfilm om statliga och regionala kulturstöd

Västra Götalandsregionens kulturnämnd fördelar årligen omkring 1,3 miljarder kronor. Det är pengar som i olika former skall försäkra en fortsatt god tillgång till kultur för invånare och besökare i Västra Götaland.  

Budgetens storlek beslutas av regionfullmäktige under våren och arbetas fram till en detaljbudget under hösten samma år. Kulturnämnden har också, genom den så kallade samverkansmodellen, i uppdrag att fördela statliga medel avsedda för kultur.

Beställare och utförare

Västra Götalandsregionen använder en så kallad beställar- och utförarmodell. Det innebär att Västra Götalandsregionens kulturnämnd är beställare på kulturområdet. Utförarna, som genom finansiering från nämnden förverkligar och producerar kultur, består av institutioner, förvaltningar, organisationer och föreningar.

Den som får ekonomiskt stöd från kulturnämnden får också uppdrag eller andra direktiv som försäkrar att det ekonomiska stödet används för att skapa kultur på ett sätt som går i linje med den kulturpolitik som kulturnämnden har formulerat i sina styrande dokument: kulturstrategin och kulturplanen.

Dessa båda dokument är framtagna i dialog med regionens kommuner, institutioner och kulturaktörer och vilar i sin tur på den gemensamma vision om det goda livet samt utvecklingsstrategin VG 2020 som är vägledande för allt arbete inom Västra Götalandsregionen.

Olika typer av stöd

Kulturnämnden stöttar och utvecklar kulturen på flera olika sätt: genom långsiktiga uppdrag, kulturstrategiska utvecklingsstöd (treåriga) samt olika typer av sökbara stöd och stipendier. Målet är att kulturen i regionen ska hålla högsta tänkbara kvalitet, vara tillgänglig för alla och starkt bidra till att utveckla ett hållbart, demokratiskt samhälle där alla människor är delaktiga i utvecklingen.

Läs mer om kulturnämndens olika ekonomiska stöd i menyn till vänster!

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75  

Läs mer

Ändrade regler för stöd och bidrag

Läs mer om våra regler för stöd och bidrag

Kulturfonden

Länk till kulturfonden, extern webbplats

Informationsträff om statliga och regionala kulturstöd

Ladda ner presentarionerna från informationsträffen 9 mars 2016

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m