AiR – internationella konstresidens 2016

Under 2014 inledde kulturnämnden en satsning på internationella konstresidens i Västra Götaland – AiR VGR – med syfte att gynna nyskapande på bildområdet, öka internationaliseringen och bidra till VG 2020:s mål om en region som syns och engagerar. Kulturnämnden har också tecknat en överenskommelse med Konstnärsnämnden om förstärkta insatser på residensområdet.

Nu utlyser kulturnämnden årets internationella konstresidens med en total budget på 600 000 kronor. Medlen kan sökas av konstinstitutioner i Västra Götaland med regionala uppdrag och ska utföras i samarbete med minst en fri, självorganiserad konstaktör eller konsthall i Västra Götaland.

Syfte med konstresidensen

  • Att stärka Västra Götaland som arena för att producera och visa internationell samtidskonst
  • Öka kontakterna mellan internationella och svenska konstnärer
  • Regionalt samarbete kring resurser och värdskap som kompetenshöjning

Residensen kan ha olika inriktning och fokusera antingen på vistelse, process, produktion eller en viss tematik. Medel ges till aktörer på bildkonstområdet, men projektet får gärna vara konstartsövergripande.

Vem får söka?

  • Medlen kan sökas av konstinstitutioner i Västra Götaland med regionala uppdrag.
  • Residenset ska genomföras i Västra Götaland under 2016 i samarbete med minst en självorganiserad konstaktör/grupp eller konsthall i Västra Götaland. Ytterligare samarbeten, såväl nationellt som internationellt, stärker projektet
  • Regionalt samarbete och medfinansiering prioriteras

De projekt som beviljas medel ska ingå i en plattform av residensarrangörer under året för gemensam idéutveckling, resursutnyttjande och värdskap. I plattformen ingår konstkonsulenterna från Kultur i Väst.
 
Det finns inget maxbelopp som kan sökas, men kulturnämndens ambition är att avsatta medel ska räcka till att sätta igång cirka fem residens under året.

Medel kan sökas för

  • Resa, boende och traktamente för gästande konstnär/er
  • Produktionskostnader
  • Värdskap (viss projektledning, gemensamma seminarier etc)

Eventuell utställningsersättning betalas enligt MU-avtal och bekostas av respektive institution (kan inte ingå i ansökan).

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här 

Kontakt

Bild på Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Telefon: 010-441 33 13 

Ansökan för 2016 är stängd.

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m