Biografstöd

Här kan du läsa mer om stöd för biografutveckling samt för filmfrämjande aktiviteter som kan sökas från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Huvudtanken med stödet är att inspirera kommunerna i Västra Götaland att ta en mer aktiv roll i förhållande till biograferna och visningsplatserna samt att stimulera till utveckling av biografen som mötesplats i kommunen med betoning på nya former och nya målgrupper.

Om stödet

 • stöd till nya visningsformer, exempelvis filmstudioverksamhet
 • stöd för att nå nya publikgrupper
 • kan sökas av biografer oavsett driftsform, filmföreningar, kommuner etc
 • kan sökas för fortbildning

Stödet uppmuntrar särskilt till

 • lokalt samarbete mellan aktörerna biograf-kommun-näringsliv-föreningsliv
 • delregionala samarbeten, exempelvis filmfestival, projekt
 • samarbete mellan biografer i samma kommun
 • samverkan med nya och oväntade aktörer
 • spridning av metoder och goda exempel
 • aktiviteter som bidrar till kulturell mångfald, jämställdhet, internationalisering och ökad tillgänglighet

Stödet är inte avsett för

 • teknikinvesteringar
 • skolbioverksamhet

Stöd för detta kan istället sökas från Svenska Filminstitutet.

En förutsättning för stödet är att det sker en kommunal eller lokal medfinansiering med minst 50 procent.

Vi kommer fortlöpande att publicera projektbeskrivningar här på webbplatsen som inspiration och tips till andra.

Ansökningar 2016

Vi tar emot ansökningar vid tre tillfällen under 2016. Bifoga budget med din ansökan.
Ansökningsdatum hittar du i högerkolumnen.

Kontakt

Bild på Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Telefon: 010-441 33 13  

Ansökningsdatum

1:a ansökningstillfället

15 februari 2016

2:a ansökningstillfället

15 april 2016

3:e ansökningstillfället

15 oktober 2016

Skicka din ansökan

Postadress

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Som E-post

Du kan även skicka din ansökan via E-post  

Stöd för digitalisering

Sedan 2011 finns ett särskilt stöd för digitalisering av biografer

Stödet söks direkt från Västra Götalandsregionens kulturnämnd 

Läs mer om digitaliseringstödet

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{mzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m