Biografstöd

Här kan du läsa mer om stöd för biografutveckling samt för filmfrämjande aktiviteter som kan sökas från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Huvudtanken med stödet är att inspirera kommunerna i Västra Götaland att ta en mer aktiv roll i förhållande till biograferna och visningsplatserna samt att stimulera till utveckling av biografen som mötesplats i kommunen med betoning på nya former och nya målgrupper.

Om stödet

 • stöd till nya visningsformer, exempelvis filmstudioverksamhet
 • stöd för att nå nya publikgrupper
 • kan sökas av biografer oavsett driftsform, filmföreningar, kommuner etc
 • kan sökas för fortbildning

Stödet uppmuntrar särskilt till

 • lokalt samarbete mellan aktörerna biograf-kommun-näringsliv-föreningsliv
 • delregionala samarbeten, exempelvis filmfestival, projekt
 • samarbete mellan biografer i samma kommun
 • samverkan med nya och oväntade aktörer
 • spridning av metoder och goda exempel
 • aktiviteter som bidrar till kulturell mångfald, jämställdhet, internationalisering och ökad tillgänglighet

Stödet är inte avsett för

 • teknikinvesteringar
 • skolbioverksamhet

Stöd för detta kan istället sökas från Svenska Filminstitutet.

En förutsättning för stödet är att det sker en kommunal eller lokal medfinansiering med minst 50 procent.

Vi kommer fortlöpande att publicera projektbeskrivningar här på webbplatsen som inspiration och tips till andra.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Kontakt

Bild på Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Telefon: 010-441 33 13  

Ansök nu

Postadress
Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Som E-post
 

Du kan ansöka om Biografstöd tre gånger om året.
15/1 – 15/2
15/3 – 17/4
15/9 – 16/10 

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{mzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m