Stöd till essäer och kvalificerad kulturjournalistik

Syftet med stödet:

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beslutat att införa ett stöd till essäskrivande och kvalificerad kulturjournalistik på 500 000 kronor om året. Syftet med stödet är att i en tid av snabb medial omvandling stimulera till skriftlig reflektion och bidra till att fördjupa det offentliga samtalet.

Vem kan få?

Berättigade att söka medel är:

 • Kulturtidskrifter och skribenter i Västra Götalandsregionen. Minst en av parterna måste vara skrivna i regionen; båda parter måste alltså inte vara det.
 • Endast tidskrifter som erhåller produktionsstöd från Kulturrådet kan få Västra Götalandsregionens essästöd.

Hur prioriterar vi?

Kulturnämnden har gett Nätverkstan Kultur i Göteborg i uppdrag att administrera stödet. Ansökningarna bedöms av en extern jury bestående av tre framstående litteraturkännare, som utses av kulturnämnden. Juryns urval bygger på en kvalitetsbedömning.

Behandling och beslut?

Ansökan skickas till Nätverkstan som har kulturnämndens uppdrag att handlägga och besluta om stödet. Se länk i högerkolumnen.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Kontakt

Eira Högforsen

Eira Högforsen
Telefon: 010-441 33 12  

Ansökningstider

Ansökan för 2016 är stängd.

Mottagare av essästöd 2016

 • Olle Niklasson, Arche, 33 000 kronor
 • Torbjörn Elensky, Dixikon, 47 000 kronor
 • Anton Jansson, Dixikon, 40 000 kronor
 • Jan Henrik Swahn, Dixikon, 30 000 kronor
 • John Swedenmark, Dixikon, 50 000 kronor
 • Teresa Benér, Dixikon, 35 000 kronor
 • Andreas Engström, Glänta, 50 000 kronor
 • Olle Niklasson, Konstnären, 50 000 kronor
 • Ulf Karl Olov Nilsson, OEl, 30 000 kronor
 • Håkan Lindgren, Ord & Bild, 35 000 kronor

Läs mer i pressmeddelandet som skickades ut 23 september 2016

uiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m