Frispel - kulturella innovationer

Frispel vill stimulera till kulturella laboratorier och tankesmedjor runtom i Västra Götaland. Stödet är till för att skapa möjligheter att testa nya idéer på kulturområdet och är ett treårigt samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Framtidens kultur.

Två miljoner årligen kan sökas av organisationer och kommuner som vill hitta nya sätt att arbeta i Västra Götaland – mellan amatörer och professionella, mellan föreningsliv och näringsliv, mellan lokalt, regionalt och globalt.

Utgångspunkter för FRISPEL

  • Stöd ges företrädesvis till nya kulturaktörer i Västra Götaland som inte tidigare sökt stöd av kulturnämnden
  • Nämnden prioriterar initiativ och projekt som är i sin uppbyggnadsfas och som sätter kulturen i samband med andra samhällsområden
  • Samarbeten på nationell, nordisk, europeisk och global nivå uppmuntras

Ett FRISPEL kan till exempel handla om nya arbetsmetoder där lärandeprocessen och det forskaranknutna sätts i fokus och om att stötta samspelet mellan lokal utveckling i storstaden och på landsbygden. Det kan också handla om att hitta nya deltagandeformer för medborgarna i projekten och uppmuntra den kontinuerliga processen för projektet

Ansökan behandlas av en expertgrupp bestående av:

Jonas Anderson - f.d. Framtidens kultur
Ylva Gustafsson - Västra Götalandsregionens kultursekretariat
Hans-Åke Höber - rektor Nordiska folkhögskolan
Victoria Klaiber -  kulturstrateg i Ulricehamns kommun
Merima Muharemovic - kulturprojektledare
Niklas Rydén - tonsättare, konstnärlig ledare på Atalante
Annacarin Öman - chef för Lidköping Folkets Hus

Att göra en ansökan 

  • Ansökan sker på webben i form av projektbeskrivning och ekonomisk kalkyl.
  • Uppge plusgiro eller bankgiro för utbetalning av stöd.
  • Återrapportering skall lämnas inom tre månader efter avslutat projekt

Länk till ansökningsformuläret hittar du i högerkolumnen

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Redovisning

Återrapporteringe ska lämnas inom tre månader från det att projektet avslutats och utformas fritt utifrån följande punkter. Det finns ingen specifik blankett:

  • Beskriv hur projektetets syfte uppfyllts, om syftet inte uppfyllts beskrivs varför.
  • Beskriv hur de aktiviteter som planerades har genomfört, om vissa aktiviteter inte genomförts eller om andra aktiviteter genomförts istället beskrivs varför.
  • Beskriv om och hur er verksamhet kommer att fortskrida när projektet avslutats. 
  • Beskriv hur de medel som kulturnämnden bidragit med till projektet använts. Kopior av kvitton, fakturor och liknande ska bifogas om originalen inte sparas och kan göras tillgängliga på annat sätt t.ex. i projektägarens bokföring.

Redovisningen skickas till

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Märk kuvertet Frispel

Kontaktperson

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75  

Ansök nu

Till formulär för ansökan

Du kan ansöka om Frispel tre gånger om året.
15/1 – 15/2
15/3 - 17/4
15/9 – 16/10

Redovisning

Redovisning

Beslut om tilldelning av Frispel

2016 oktober

Organisation – Projekt – Summa
Teatro Baó – Awkwards – 200 000 
Kollaboration – Kollaboration: Poddteater – 150 000
Foto och Filmföreningen – "Kameran som ett verktyg för att synliggöra barns erfarenheter från krig" – 142 000
Göteborg Artist Center – "Konsert och motionär: Tonstretching!" – 25 000

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m