Frispel - kulturella innovationer - ansökan

Återrapportering skall lämnas inom tre månader efter avslutat projekt.

Arbetsprover

Arbetsprover måste vara kultursekretariatet till handa senast sista ansökningsdag för att juryn ska ha möjlighet att ta med dem i sin bedömning.

Arbetsproverna skickas till

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

E-post:  

Märk kuvertet FRISPEL

Mer info på: www.vgregion.se/kultur


uiqt|wBzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{mzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{mpqttm%vq5o}{|in{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m