Kommunalförbundens tillväxtmedel

Västa Götalandsregionens kulturnämnd förstärker kommunalförbundens tillväxtmedel med en miljon kronor årligen. Till dessa medel tillförs även en administrativ summa för hantering och utveckling av hållbara kultursatsningar i Västra Götaland. 

Kontakta respektive kommunalförbund för information om deras arbete med tillväxtmedel.
Frågor om Västra Götalandsregionens del och samarbetet mellan regionen och kommunalförbunden ställs till kultursekretariatets kontaktperson, Ann-Charlott Eklund. 

För mer information:

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Göteborgsregionens kulturchefsnätverk


Kontakt

Ann-Carlott Eklund

Ann-Charlott Eklund

Kultursamverkansmodellen
Telefon: 010-441 21 70 

uiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m