Kultur- & fritidschefsnätverket i GR

(Alingsås, Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö)

Nätverket består av kultur- och fritidschefer inom Göteborgsregionens 13 kommuner med fokus på utvecklingsfrågor och samverkan kring kultur och fritid.

Nätverket består även av tre politiska representanter som företräder intressen inom GR-området samt är beslutande kring projektansökningar.

Nätverket kommer att arbeta med följande tre fokusområden 2015-2018

Fokusområde Livsmiljöer

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena;
Destinationsutveckling och kulturturism
Livsmiljöer och kulturens värden i samhällsplanering

Mötesplatser och vidgat deltagande

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar områdena;
Kultur och lärande
Feriearbete inom kultur och fritid
Delregionala evenemang och festivaler

Idé och organisationsutveckling

Under perioden prioriteras ansökningar som utvecklar området;
Idé och organisationsutveckling

Projektidéer från externa aktörer välkomnas men processas genom nätverket, processledare och sedan politiskt beslut

För information om Kultur- och fritidschefsnätverket i GR:

Processledare
Åsa Jansson
Telefon: 0304-60 12 18
E-post:  

uiqt|wBi{i5riv{{wvH|rwzv5{mi{i5riv{{wvH|rwzv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m