Projektstöd för kulturinsatser för flyktingar

Syftet med stödet

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har avsatt två miljoner kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna flyktingar till Västra Götaland. Insatserna ska bidra till att främja den interkulturella dialogen i Västra Götaland, enligt kulturnämndens riktlinjer för vidgat deltagande, och bidra till att människor på flykt känner sig välkomnade med kulturens och ideella insatsers hjälp. Kulturnämnden vill med stödet bidra till att stärka integrationen genom olika kulturinsatser.

Vem kan söka?

Medlen kan sökas av det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer i Västra Götaland. Vi välkomnar kommuner i Västra Götaland att samverka med civilsamhället och det fria kulturlivet, men kommuner kan själva inte söka dessa medel. Enskilda firmor kan inte erhålla bidrag.

Hur prioriterar vi?

Läs kriterierna i högerspalten för fördjupad information.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Kontakt

Jens Lejhall
Telefon: 010-441 21 77
 

Liknande stöd

Regionutvecklingsnämnden har ett liknande stöd som också riktar sig till insatser för flyktingar.

Läs mer på deras hemsida

uiqt|wBrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{mrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m