Teater Kattma

Teater Kattma är teatern som arbetar integrerat med skådespelare med och utan funktionsvariationer, proffs och amatörer, unga och äldre. Teater Kattma gör föreställningar, workshops, seminarier med långsiktiga konstnärliga, sociala och intressepolitiska ambitioner. Teatern strävar efter ökad delaktighet i kulturen och i samhället i stort med visionen om att tillsammans skapa ett samhälle för alla människor.

Foto: Titti Tindvall

Varför får denna verksamheten kulturstrategiskt utvecklingsstöd?

Teater Kattma får KSU för att i samverkan med personer med funktionsvariationer producera ett antal teaterföreställningar, genomföra workshops och utbildning av ledare. Teater Kattma vill skapa en integrerad teater med skådespelare med och utan funktionsvariation. De vill även utveckla konceptet med forumteater, föreställningar och workshops som utgår från de medverkandes egna erfarenheter – detta i samspel/dialog med publiken.

Kontakt

Länk till hemsida

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2017-2019

Denna verksamhet får kulturstrategiskt utvecklingsstöd, KSU, efter beslut 2016-10-27 i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Till handlingar och protokoll

Vad är kulturstrategiskt utvecklingsstöd?

Stödet ger aktörer möjlighet att under tre år bedriva strategiskt utvecklingsarbete inom ett område som inte ligger inom ramen för ordinarie verksamhet.

Kontakt

Terese Martinsson

Telefon: 076-940 25 28
E-post:  

uiqt|wB|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{m|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m