Teater Kattma

Teater Kattma driver projektet ”Romeo i rullstol och Julia i gympaskor”. Vi vill skapa en integrerad teater med skådespelare med och utan rörelsehinder som agerar tillsammans.

Det långsiktiga konstnärliga målet med arbetet är utveckla och förnya scenspråket. Hitta nya vägar och former. Vi vill att det i framtiden ska vara lika självklart med rörelsehindrade skådespelare på våra scener som det är med fullt rörliga skådespelare. Vi vill även bidra till integration i en vid bemärkelse. Vi vill se ett vidgat deltagande i kulturlivet i allmänhet och vid teatern i synnerhet. Detta både vad gäller utövande och som publik.

 

 

Foto: Titti Tindvall

För att uppnå vår strävan arbetar vi huvudsakligen med:
1) Teaterföretställningar kring angelägna teman, med kvalité och med integrerade ensembler
2) Teater och dramaworkshops – som research till nya föreställningar och för att vidga intresse och deltagande
3) På olika sätt vidga vårt nätverk och därmed förståelsen och intresset för de frågor vi driver.

Kontakt

Kontaktperson: Hans Sjöberg
Teater Kattma
Hellstedtsgatan 7 bv
41456 Göteborg

Telefon: 0706-33 67 04

Hemsida: www.teaterkattma.se
E-post:  

uiqt|wB|mi|mzsi||uiH|mtqi5kwu|mi|mzsi||uiH|mtqi5kwuuiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m