Die Bühne

Die Bühne är en ideell förening som under de senaste åren utvecklat metoder förcommunity-teater bland ungdomar i stadsdelen Angered.

Efter att ha gjort tre produktioner har man under 2013 lagt fokus på metodutveckling och på att få fram personligt material ur en icke-professionell skådespelare eller dansare. Man har också använt metoden förkorta workshops i bland annat Borås och Trollhättan.

Under perioden vill Die Bühne utveckla metoden och sprida den i Västra Götaland. Detta ska ske genom kortare och längre workshops som alla leder till någon typ av föreställning.

Die Bühnes primära fokus är att, utifrån vad som händer i samhället, arbeta med barn och ungdomar men under perioden skall målgruppen vidgas till att omfatta även pensionärer och funktionshindrande. Ytterligare en målsättning är att blanda metoden för community-teater med andra företeelser – exempelvis idrott.

Kontakt

Die Bühne
Övre Besvärsgatan
2411 29 Göteborg

Telefon: 0730 - 35 38 79 

Hemsida: www.diebuhne.com
E-post:  

Kontakt

Bild på Rolf Malm

Rolf Malm
Telefon: 0521-27 51 85  

uiqt|wBqvnwHlqmj}pvm5kwuqvnwHlqmj}pvm5kwuuiqt|wBzwtn5uituH%vozmoqwv5{mzwtn5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m