Kalvfestivalen

Kalvfestival 1

Kalvfestivalen är en festival för ny konstmusik och ljudkonst.

Föreningen Kalvfestivalen vill pröva nya former för att mer integrera den samtida musiken i samhället. Genom experiment och metodutveckling skall det gränsöverskridande samarbetet mellan musik och samhälle stärkas. En av drivkrafterna är övertygelsen om att den nya musiken har något att tillföra samhället. Genom interaktion med utommusikaliska verksamheter utvecklas verksamheten och upplevelserna för festivalens besökare.

Kalvfestivalen är engagerad i den regionala satsningen att etablera ett utvecklingscentrum för ny musik och ljudkonst i Västra Götaland. I samverkan med övriga aktörer stärks den nya musikens möjligheter att vidga deltagandet inom den nya musiken.

Kontakt

Max Käck
Telefon: 0708-88 06 09 

Epost:   
Hemsida: kalvfestival.se

Kalvfestival 2

Kontakt

Annika Strömberg

Telefon: 0705 - 25 47 87
 

uiqt|wBui%xHsit%vnm{|q%vit5{mui%xHsit%vnm{|q%vit5{muiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m