Maritimt i Väst

En mötesplats för det maritima kulturarvet i Västra Götaland.

Inom Västra Götalandsregionen finns ett ytterst rikt maritimt kulturarv i form av fartyg, fyrar, fiske, hamnar, skutor, varv och maritimt hantverk. Maritimt i Väst är en ideell förening som har initierats av Västra Götalandsregionen för att stödja samt skapa ett intresse för verksamhet inom det maritima kulturarvet i hela Västra Götalandsregionen, från Koster till Dalslands kanal, från Forsviks varv till Sjöfartsmuseet i Göteborg, från Hållö fyr till… 

Maritimt i Väst har som målsättning att:

  • Skapa en plattform - Maritimt i Väst - för verksamhet inom det maritima kulturarvet i Västra Götalandsregionen.
  • Samordna ett nätverk i det maritima utbudet och därigenom bredda samarbetet mellan dessa. I detta nätverk kan problemställningar synliggöras och förhoppningsvis lösas.
  • Verka för att föreningarnas verksamhet och kommande aktiviteter blir synliga och tillgängliga.
  • Marknadsföra det maritima kulturutbudet mot allmänhet och turism.
  • Betona föreningslivets betydelse inom det maritima kulturarvet.
  • Verka för att tillföra medel till det maritima kulturarvet genom att exempelvis undersöka förutsättningarna för att bilda en gemensam fond.

Föreningen är öppen för all verksamhet inom det maritima kulturarvet i Västra Götalandsregionen som delar Maritimt i Västs målsättning. Föreningen är också öppen för ett samarbete inom det maritima kulturarvet med övriga regioner och organisationer inom och utanför Sverige.

Kontakt

Per Jessing
Telefon: 0705-10 00 38

Hemsida: www.maritimtivast.se
E-post:  

Båten Astrid FinneLogga Maritimt i Väst

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2017-2019

Denna verksamhet får kulturstrategiskt utvecklingsstöd, KSU, efter beslut 2016-10-27 i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Länk till handlingar och protokoll

Vad är kulturstrategiskt utvecklingsstöd?

Stödet ger aktörer möjlighet att under tre år bedriva strategiskt utvecklingsarbete inom ett område som inte ligger inom ramen för ordinarie verksamhet.

Kontakt

Peter Bratt

Telefon: 070-082 49 06
 

 

Kontakt

Bild på Rolf Malm

Rolf Malm

Regionutvecklare kultur
Telefon: 0708-27 51 85

 

uiqt|wBxmzHrm{{qvo5v}xmzHrm{{qvo5v}uiqt|wBxm|mz5jzi||H%vozmoqwv5{mxm|mz5jzi||H%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5uituH%vozmoqwv5{mzwtn5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m