Maritimt i Väst

En mötesplats för det maritima kulturarvet i Västra Götaland.

Inom Västra Götalandsregionen finns ett ytterst rikt maritimt kulturarv i form av fartyg, fyrar, fiske, hamnar, skutor, varv och maritimt hantverk. Maritimt i Väst är en ideell förening som har initierats av Västra Götalandsregionen för att stödja samt skapa ett intresse för verksamhet inom det maritima kulturarvet i hela Västra Götalandsregionen, från Koster till Dalslands kanal, från Forsviks varv till Sjöfartsmuseet i Göteborg, från Hållö fyr till… 

Maritimt i Väst har som målsättning att:

  • Skapa en plattform - Maritimt i Väst - för verksamhet inom det maritima kulturarvet i Västra Götalandsregionen.
  • Samordna ett nätverk i det maritima utbudet och därigenom bredda samarbetet mellan dessa. I detta nätverk kan problemställningar synliggöras och förhoppningsvis lösas.
  • Verka för att föreningarnas verksamhet och kommande aktiviteter blir synliga och tillgängliga.
  • Marknadsföra det maritima kulturutbudet mot allmänhet och turism.
  • Betona föreningslivets betydelse inom det maritima kulturarvet.
  • Verka för att tillföra medel till det maritima kulturarvet genom att exempelvis undersöka förutsättningarna för att bilda en gemensam fond.

Föreningen är öppen för all verksamhet inom det maritima kulturarvet i Västra Götalandsregionen som delar Maritimt i Västs målsättning. Föreningen är också öppen för ett samarbete inom det maritima kulturarvet med övriga regioner och organisationer inom och utanför Sverige.

Kontakt

Per Jessing
Telefon: 0705-10 00 38

Hemsida: www.maritimtivast.se
E-post:  

Båten Astrid FinneLogga Maritimt i Väst

Kontakt

Eira Högforsen

010 - 441 33 12
 

uiqt|wBxmzHrm{{qvo5v}xmzHrm{{qvo5v}uiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m