Västra låtverkstan

Västra låtverkstan är en ideell förening som huvudsakligen arbetar med ungdomskurser i folkmusik. I uppdraget skall man verka för att synliggöra och öka delaktigheten i regionens folkmusik genom bland annat nya samarbeten, kommunikation genom sociala medier och samverkan mellan olika konstnärliga uttryck. 

Folkmusik är idag en levande genre med och i samtiden. Skapandet sker här och nu samtidigt som det länkar till ett kulturarv. Detta immateriella kulturarv har en given plats, både i arkiv och bibliotek men också som kulturuttryck i samhället. Dess livskraft består till stor del av ett stort intresse i civilsamhället. Inom folkmusiken finner man både instrumentalt och vokalt material och utövande.

För att ytterligare utveckla folkmusiken i regionen behövs ett stöd och en infrastruktur för att ge möjligheter att kulturområdet vidareutvecklas och får en mer synlig plats för medborgarna och i samhället.

Kontakt

Emma Johansson

Emma Johansson
Telefon: 0736-13 22 24

Ebba Jacobsson
Ebba Jacobsson
Telefon: 0739-82 66 04
  

E-post:  
Hemsidan är uppbyggnad

Kontakt

Birgitta Adler

Birgitta Adler
Föreningsliv, ideella sektorn
Telefon: 0761-00 46 68
 

uiqt|wB%vi{|ziti|%vmzs{|ivHouiqt5kwu%vi{|ziti|%vmzs{|ivHouiqt5kwuuiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m