Aftonstjärnans kulturförening

Föreningen Aftonstjärnan bildades 1892 av några unga varvsarbetare i en vedbod på Bonnabacken på Lindholmen som en fristående nykterhetsklubb. 1903 kunde man bygga sitt egna föreningshus som fortfarande står kvar.

Nu ligger tonvikten på bio och teater. Aftonstjärnan är Göteborgs äldsta biograf men är helt uppdaterad idag med digitalprojektor och möjlighet till satellitmottagning.

Aftonstjärnans kulturförening vill fortsätta att utveckla en mötesplats för olika åldersgrupper genom att bygga upp en verksamhet i form av ett teaterhistoriskt cafémed samlingar, dokumentation, litteratur, manus, film etc med profiler från Göteborg och Västsverige. För att genomföra detta har ett samarbete med Göteborgs Stadsmuseum redan påbörjats.

Kontakt

Lolo Jakobsson
Förmansbacken 1
417 57 Göteborg

Telefon: 031-512720

Webb: www.aftonstjarnan.se
E-post:  

Kontakt

Bild på Rolf Malm

Rolf Malm
Telefon: 0521-27 51 85  

uiqt|wB|mi|mzHin|wv{|rizviv5{m|mi|mzHin|wv{|rizviv5{muiqt|wBzwtn5uituH%vozmoqwv5{mzwtn5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m