Atalante

Atalante är en scen och mötesplats med det nyskapande och experimentella i fokus. Scenen drivs av personer som alla har konstnärlig bakgrund. Verksamheten är gränsöverskridande och presenterar musik, konst, film, nyopera och litteratur men framförallt samtida dans.

Atalante är en intim scen med 88 platser där publiken kommer nära det som sker på scenen. Det är en uppskattad mötesplats bland både artister och publik och erbjuder ofta upplevelser utöver det vanliga. Det är även en plats f ör kulturdebatter, samtal och konstnärlig forskning. Scenen öppnade 1987 och är idag ett starkt kraftcentrum inom Sveriges dans- och konstliv.

Kontakt

Övre Husargatan 1
411 22 Göteborg
Telefon: 031-711 82 00
Fax: 031-13 63 17

Webb: www.atalante.org
E-post:   

Kontakt

Terese Martinsson

Telefon: 076-940 25 28
E-post:  

uiqt|wBi|itiv|mHi|itiv|m5wzoi|itiv|mHi|itiv|m5wzouiqt|wB|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{m|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m