Bergsjöns kultur- och mediaverkstad

Bergsjöns Kultur- och Mediaverkstad (KMV) är en ideell förening som arbetar med media och film ur både ett filmiskt och socialt perspektiv.

KMV arbetar både med att stärka unga filmare och professionellt med filmproduktion. Genom sitt arbete som vill man stimulera och väcka intresse hos unga människor till ett aktivt skapande inom film och media. KMV erbjuder bland annat processtöd, utbildning, mentorskap och handledning f ör unga filmare. Föreningen startade år 2000 som ett projekt inom storstadssatsningen i Bergsjön, och idag har man kontor både i Bergsjön och på Gothenburg Film Studios. 

Kontakt

Bergsjöns Kultur- och Mediaverkstad
Box 55022
400 53 Göteborg

Telefon: 031 - 48 12 70

Webb: facebook.com/bergsjons.mediaverkstad
E-post:  

Kultursekretariatets handläggare

Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson 
Fria kulturlivet – samordning, film, media

Telefon: 010-441 33 13 

Anteckningar

uiqt|wBM4xw{|B&qvnwHs}t|}zumlqi%vmzs{|iv5{mqvnwHs}t|}zumlqi%vmzs{|iv5{muiqt|wBat%vi&O}{|in{{wv&&Nzqi&s}t|}ztq%vm|&–&{iuwzlvqvo3&nqtu3&umlqi&& mtmnwvB&7874;;8&::&8:&%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m