Danskompaniet Spinn

Vem får ta plats på en scen?

Spinn är Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsnedsättningar. Konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg bildade kompaniet i mars 2010.

Spinn har sin bas i Göteborg och har dansare från Sverige, Spanien och England. Inspirationen till att arbeta med integrerad dans på en professionell nivå kommer bl.a. från CandoCo Dance Company från London, som även gästspelat i Sverige vid ett par tillfällen.

Spinn vill vidareutveckla danskonsten med nya kroppar som utmanar de gamla stereotyperna och tar upp frågor som: vem får ta plats på en scen? Spinn är aktuella med föreställningen Obscuro med koreografi av Favela Vera Ortiz.

Kontakt

Danskompaniet Spinn
c/o Producentbyrån Göteborg
Konstepidemins väg 6
413 14 Göteborg

Telefon:+46 (0) 31 82 74 93

Hemsida: www.danskompanietspinn.se
E-post:  

Kultursekretariatets handläggare

Anteckningar

uiqt|wBivviHxzwl}kmv|j%yziv5{mivviHxzwl}kmv|j%yziv5{muiqt|wB&rmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m