Göteborg Artist Center

GAC - agerar både som informatör, producent, arrangör, konsult och kontaktyta mellan scenkonstnärer, publik, arrangörer, administratörer och organisationer - nationellt och internationellt.

GAC - agerar som huvudman eller samarbetspart för projekt vilka syftar till utveckling av scenkonsten, att nå nya publik samt att initiera samarbetsformer för olika konstnärliga och vetenskapliga områden.

GAC - utvecklar och genomför utbildningar och fortbildningar som befrämjar entreprenörskap, jämställdhet, personlig utveckling och skaparkraft.

GAC - har sedan 2009 ett kulturstrategiskt regionalt uppdrag inom områdena sysselsättning/arbetsmarknad, kompetensutveckling och nätverk/samverkan i Västra Götalandsregionen.

GAC - bildades 1995 av professionella frilansmusiker med syfte att vara ett forum för samtida musik och angränsande konstformer.

Kontakt

Kontaktperson: Staffan Svensson
GAC
Viktoriagatan 19
41125 Göteborg

Telefon: 0707-43 47 73

Hemsida: www.gac.se/
E-post:  

Kontakt

Terese Martinsson

Telefon: 076-940 25 28
E-post:  

uiqt|wB{|innivHoik5{m{|innivHoik5{muiqt|wB|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{m|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m