Hammarkullen 365

Att marknadsföra Hammarkullen genom att visa de kulturella tillgångar och kunskaper platsen har. Som en plats med intensivt kulturliv kan detta på samma gång resultera i att göra området mer attraktivt för skapa förutsättningar för en etablering av näringslivet. Detta kommer i slutändan att öka möjligheterna och bidra till en varaktig social utvecklig för boende i området. Kultur kan fungera som en motor i utvecklingen av Hammarkullen.

Kontakt

Hemsida: www.hammarkullen365.se
E-post:  

uiqt|wBqvnwHpiuuizs}ttmv:=<5{mqvnwHpiuuizs}ttmv:=<5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m