Kulturbruket på Dal

Här kan många vara stolta

Kulturbruket på Dal är en angelägen mötesplats för hela Dalsland och invigdes hösten 2002. Därmed gick en dröm i uppfyllelse om en vacker och ändamålsenlig kulturbyggnad till glädje för ung och gammal.

I det offentliga programutbudet, som ska innehålla såväl spets som bredd, ska det finnas möjligheter att möta såväl amatörer som professionella artister. Som en del av uppdraget ingår verksamhet riktat särskilt till personer med fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning genom specialanpassade arrangemang som ger möjlighet till deltagande.

Kontakt

Parkgatan 8
Box 74
Mellerud
464 22

Telefon: 0530-182 78 eller 0530-182 88

Hemsida: www.kulturbruketpadal.se
E-post:  

Kontakt

Eira Högforsen

010 - 441 33 12
 

Kontakt


Sofia Lubian

Telefon: 0700-20 62 49
 

 

uiqt|wBqvnwHs}t|}zjz}sm|xilit5{mqvnwHs}t|}zjz}sm|xilit5{muiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB7>77497&=9&;A{wnqi5t}jqivH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m