Musikcentrum Väst (MCV)

Musikernas egen artistförmedling

MCV är en ideell förening för professionella fritt verksamma musiker. Med ca 700 medlemmar är föreningen de fria musikernas främsta representant i regionen. Vårt syfte är bland annat att förmedla våra medlemmars musikutbud och fungera som ett resurscentrum för att på olika sätt stötta dem i deras yrkesutövning. Förmedlingen är avgiftsfri, och innehåller över 270 artistprogram av hög konstnärlig och scenisk kvalitet.

Vi initierar projekt och samarbetar med andra organisationer och arrangörer för att få till stånd fler musikarrangemang och därmed skapa nya möten mellan musik och publik. MCV tar också aktiv del i svensk kulturpolitik för att bevaka frilansmusikernas intressen och verka för ett starkt och mångsidigt kulturliv. MCV bildades 1977.

Kontakt

Kontaktperson: Helena Östblom Berg
Musikcentrum Väst 
Djurgårdsgatan 13
414 62 Göteborg

Telefon: 031-144044

Hemsida: www.mcv.se
E-post:  

Kontakt

Terese Martinsson

Telefon: 076-940 25 28
E-post:  

uiqt|wBpmtmviHuk%v5{mpmtmviHuk%v5{muiqt|wB|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{m|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m