Nätverkstan Medialab

Nätverkstan Medialab ska vara en mötesplats för konst, kultur, utbildning, fortbildning, för bild-, tidskrifts- och videoproduktion och utvecklingsarbete inom kulturlivet i Västra Götalandsregionen.

Nätverkstans syfte är att sprida kunskap om digitaliseringens påverkan och möjligheter för kulturaktörer i regionen. Nätverkstan ska också vara en resurs för regionens kulturutövare som vill arbeta digitalt och lära sig mer om digitalisering.

Tillsammans med Tidskriftsverkstaden i Väst ska man förmedla kunskap och färdighet till både individer och organisationer i regionen. I Lagerhuset ska drivas ett öppet medialab med möjligheter att producera bild, film, tidskrifter, böcker, webbsidor mm. En webbsida kopplad till verkstaden ska fungera som kunskapsbank och ett nätverk för medlemmarna. 

Kontakt

Kontaktperson: Carl Forsberg
Heurlins Plats 1
Box 31120
400 32 Göteborg
Tel. 031-743 99 00

Hemsida: www.natverkstan.net

E-post:  

Anteckningar

uiqt|wBkizt5nwz{jmzoHvi|%vmzs{|iv5vm|kizt5nwz{jmzoHvi|%vmzs{|iv5vm|uiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m