Riksteatern Väst

Riksteatern Väst är den regionala delen av folkrörelsen Riksteatern. Vårt uppdrag är att främja och stötta de lokala riksteaterföreningarna i Västra Götaland. Vi arrangerar årliga utbudsdagar, kurser och konferenser till service för våra medlemsföreningar och organisationer. Vi skall stärka Västra Götalands kulturella infrastruktur och till att skapa bra möjligheter för kulturutövare att etablera sig och långsiktigt verka i regionen. Vi skall främja den nyskapande kulturen, hitta nya sätt att nyttja tekniken, vårda kulturarvet samt att främja ett levande kulturliv för vuxna, barn och unga. Vi samarbetar med bl.a Kultur i Väst, Kultur ungdom Väst, Teatercentrum Väst, Våra Gårdar, Folket Hus och Parker och Bygdegårdarna för att utveckla ett starkt och varierat scenkonstutbud för alla oavsett var man än bor i vår stora region.

Kontakt

Adress: Åvägen 24, 412 51 Göteborg

Johan Ahlsell - Verksamhetsledare
Telefon: 0761-46 33 23
E-post:  
 

Lotta Eldh Bergquist - Barnteaterkonsulent
Telefon: 0702-134311
Epost:  

Aina Florin - Barnteaterkonsulent
Telefon: 070-5221260

Hemsida: www.vast.riksteatern.se
E-post: 

Kultursekretariatets handläggare

Bild på Ann-Charlott Eklund

Ann-Charlott Eklund
Kultursamverkansmodellen, teater

Telefon: 010-441 21 70  

Anteckningar

uiqt|wBrwpiv5ipt{mttHzqs{|mi|mzv5{mrwpiv5ipt{mttHzqs{|mi|mzv5{muiqt|wBtw||i5mtlp5jmzoy}q{|Hzqs{|mi|mzv5{mtw||i5mtlp5jmzoy}q{|Hzqs{|mi|mzv5{muiqt|wBiqvi5ntwzqvHzqs{|mi|mzv5{miqvi5ntwzqvHzqs{|mi|mzv5{muiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m