Sveriges Konstföreningar Västra Götaland

Sveriges Konstföreningar Västra Götaland är namnet för de fyra distrikten Bohuslän, Göteborg, Skaraborg och Älvsborg.

Distriktens huvuduppgifter är att förmedla och initiera konst- och föreningsbildande verksamhet till de 187 regionala konstföreningarna med cirka 45 000 enskilda medlemmar.

Dessutom skall Sveriges Konstföreningar Västra Götaland fungera som en regional plattform för den konstbildande verksamheten i regionen och verka för att vara nätverksbyggande med många olika aktörer.

Kontakt

Birgitta Westergren Lenken
Södra Ringgatan 39
441 33 Alingsås

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu/distriktens-hemsidor/
E-post:  

Kontakt

Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson
Fria kulturlivet – samordning, film, media
Telefon: 010-441 33 13
 

uiqt|wBjqzoq||i5%wm{|mzozmv4tmvsmvHitqvo{i{5{mjqzoq||i5%wm{|mzozmv4tmvsmvHitqvo{i{5{muiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m