Spelmansförbund

Dalslands spelmansförbund, Bohusläns spelmansförbund, Västergötlands spelmansförbund

Folkmusiken inom Västra Götalands Regionen har tydliga dialekter som särskiljer de ofta mycket lokala folkmusiktraditionerna. Dessa unika lokala särarter, som ständigt riskerar att försvinna i en allt mera globaliserad värld, är väl värda att dokumentera och bevara för framtiden. 

De tre spelmansförbunden inom regionen vill samla, arkivera, tillgängliggöra, utöva och tradera dessa lokala folkmusiktraditioner till kommande generationer. I arbetet ingår även att etablera kontakt med våra nya invandrade medborgare i regionen med respekt för deras skilda kulturer och folkmusikaliska traditioner. 

Kontakt

Bohusläns spelmansförbund

Webb: www.bohuslansspelmansforbund.se
E-post:  

Kultursekretariatets handläggare

Birgitta Adler

Birgitta Adler
Föreningsliv, ideella sektorn

Telefon: 0761-00 46 68 

Anteckningar

uiqt|wB{5uivvmz%vqsH|mtqi5kwu{5uivvmz%vqsH|mtqi5kwuuiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m