Teatercentrum, Västra regionen

Teatercentrum är den fria teaterkonstens företrädare i Sverige. Teatercentrum ska stärka och synliggöra de grupper, individer och konstellationer som utövar fri teaterkonst.

Sedan 2001 har Teatercentrum ett kontor i Västsverige. Teatercentrum, Västra regionen är en bred resurs som innefattar förmedling, marknadsföring, kompetensutveckling, nätverkande och kulturpolitisk påverkan. Teatercentrum/Västra regionen har representation i många av de viktigaste regionala nätverken på scenkonstens område. Teatercentrum/Västra regionen har ett kulturstrategiskt uppdrag från Västra Götalandsregionen som löper under perioden 2013 till 2015.

Kontakt

Kontaktperson: Johan Franzon
Heurlins plats 1
413 01 Göteborg

Telefon: 031-13 15 10

Hemsida: www.teatercentrum.se
E-post:  

Kontakt

Ann-Charlotte Eklund

Telefon: 0738-01 01 42
 

Kontakt

Rasoul Nejadmehr

Telefon: 0730-34 67 00
 

uiqt|wBrwpiv5nziv%zwvH|mi|mzkmv|z}u5{mrwpiv5nziv%zwvH|mi|mzkmv|z}u5{muiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{mzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{muiqt|wB&%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m